နေ့စဉ်သုတ္တံစကား

ဆုံးမဩဝါဒ၌ စိတ်နှလုံးစွဲလမ်း၍၊ ပညာ အတတ် စကားကို နာခံလော့။

Proverbs 23 : 12 JUDSON