သမိုင်းကြောင်း၏နောက်ခံအခြေအနေ

သမိုင်းကြောင်း၏နောက်ခံအခြေအနေ

(Historical Background)

အစ္စရေးနိုင်ငံသည် ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၁၈၀၀ ခန့်က အစပြုခဲ့ သည်။ ထိုစဉ်က အစ္စရေးလူမျိုးများသည် လူမျိုးနွယ်စုအလိုက် နေထိုင်ကြသည်။ ပထမဆုံး အမျိုးသားခေါင်းဆောင်မှာ အာဗြဟံဖြစ်သည်။ သူသည် ခါလဒဲပြည် ဥရမြို့ သားဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူနှင့်သူ့မိသားစုအား ခါလဒဲပြည်မှ ခေါ်ယူကာ သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်များနေထိုင်ရန် ကတိပြုထားသော ခါနန်ပြည်သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။

အာဗြဟံ၏သားဣဇက်ဖြစ်၍ ဣဇက်က ဧသောနှင့်ယာကုပ်အမည်တွင် သော အမြွာသားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်။ ယာကုပ်၏အမည်ကို အစ္စရေးဟု ပြောင်းခေါ်ခဲ့ရာမှ နောင်တွင် သူ၏သားသမီးများအားဖြင့် အစ္စရေးလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုစဉ်က အစ္စရေးတို့သည် အတည်တကျမနေထိုင်ဘဲ မိမိတိရစ္ဆာန်များ အတွက် ရေကြည်ရာမြက်နုရာကို လှည့်လည်ရှာဖွေရင်း ပြောင်းရွှေ့ နေကြသော လူစု များဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် သိုး၊ ဆိတ်နှင့် နွားများ မွေးမြူခြင်းဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။

အစ္စရေးလူမျိုးများ ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မီ အရင်နေခဲ့သော လူမျိုးများ သည် နေအိမ်များတည်ဆောက်ကာ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အတည်တကျ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

အစ္စရေးသည် သားတစ်ဆယ့်နှစ်ဦးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ၊ ရုဗင်၊ ရှိမောင်၊ လေဝိ၊ ယုဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန်၊ ယောသပ်၊ ဗာ်မိန်၊ ဒန်၊ နဿလိ၊ ဂတ်နှင့် အာရှာတို့ဖြစ်ကြသည်။ အစ္စရေး၏အချစ်ဆုံးသားမှာ ယောသပ်ဖြစ်သည်။ ဖခင်က တခြားသားများထက် ပိုချစ်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ယောသပ်က မာန်မာနကြီး သည်ဟု ယူဆကြသောကြောင့်လည်းကောင်း အစ်ကိုများက အလွန်မုန်းတီး၍ မနာလို ဖြစ်ခဲ့ ကြသည်။

ထို့ကြောင့် အစ်ကိုများက ယောသပ်အား ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ရာမှ၊ အီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ် ဆောင်ခြင်းခံရသည်။ အီဂျစ်ပြည်တွင် များစွာသော ဘဝအတွေ့ အကြုံများ ကျော်လွှားပြီး၊ အီဂျစ်ဘုရင် ဖာရော၏ဒုတိယအာဏာရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါး ဖြစ်လာသည်။ ခါနာန်ပြည် တွင် အစာရေစာခေါင်းပါးမှုကပ် ဆိုက်ရောက်သောကြောင့်၊ မိသားစုအားလုံး အီဂျစ်ပြည်သို့ ပြောင်းရွှေ့ လာ၍၊ ယောသပ်၏ စောင့်ရှောက် ကာကွယ်မှုအောက်တွင် ခိုလှုံလာကြသည်။ ယောသပ်နှင့် သူ၏အစ်ကိုများမိသားစုသည် အလွန်တိုးပွားကာ ထောင်သောင်း များစွာသော အစ္စရေးလူမျိုးများဖြစ်လာကြသည်။

ယောသပ်ကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်လာသောအခါ အီဂျစ် ဘုရင်ဖာရောသည် အစ္စရေးလူမျိုးများကို ကျွန်အဖြစ် စေခိုင်းခဲ့ သည်။ ကြီးမားသော အဆောက်အဦများနှင့် မြို့ပြကြီးများကို အတင်းအဓမ္မတည်ဆောက်စေခဲ့သည်။

ထိုနောက်၊ ဘုရားသခင်သည် အစ္စရေးလူမျိုးများအား ဦးဆောင်ရန် လေဝိ အမျိုးမှ မောရှေအား ခေါ်ယူစေခိုင်းခဲ့သည်။ မောရှေ မွေးဖွား သော အချိန်ကာလသည် အစ္စရေးလူမျိုးများ အလွန်တိုးပွားသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ဖာရောဘုရင်သည် အစ္စရေး များတိုးပွားလာ၍ တန်ခိုးကြီးလာပြီး၊ အီဂျစ်လူမျိုးများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်လာမည် ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ဖွားမြင်သောအစ္စရေးသားမှန်သမျှ သတ်ပစ် ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။ မောရှေမွေးဖွားသောအခါ ချစ်စရာအလွန်ကောင်းသောကြောင့် မိခင်နှင့် သားဖွားသူနာပြုက မသတ်ရက်ဘဲ၊ သုံးလတိုင်တိုင်ဖွက်ထားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဖွက်ထားရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် မိခင်သည် ကျူပင်ဖြင့်ပြုလုပ်သော လှေငယ်တစ်စင်းတွင် မောရှေအား သိပ်ထားပြီး မြစ်ရေတွင်ပျောကာ မောရှေ၏ အစ်မအား စောင့်ကြည့်စေခဲ့သည်။ များမကြာမီ ဖာရောဘုရင်၏သမီးမြစ်ကမ်းသို့