သင်ခန်းစာ (၂) တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင် ယေရှုခရစ်

“အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့အဘို့သူငယ်ကို ဖွားမြင်၏။ ငါတို့အားသားကို သနားတော်မူ၏။ ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်း အာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်။ နာမတော်မူကား အံံ့သြဖွယ်၊ တိုင်ပင်ဘက်၊ တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်၊ ထာဝရအဘ၊ ငြိမ် သက်ခြင်း အရှင်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်။” (ဟေရှာယ၊ ၉း၆)ှ

ချစ်စွာသော မိတ်ဆွေ၊
သင်သည် သာ၍သခင်ယေရှုခရစ်ကို သိရှိရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သူသည် မည်သူနည်း။ သူသည် ဘာပြု လုပ် ခဲ့ သနည်း။ ဤ သင်ခန်းစာ၌ သူသည် ”တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်” ဖြစ်ခြင်းနှင့် သူ၏နာမသည် အမှန်ပင် အံ့ဘွယ် ဖြစ် ကြောင်း ကို လေ့လာကြမည်။

ယေရှုသည် စာတန်ကို ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့ခြင်း
သခင်ယေရှု၏ အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအစ၌ ရန်သူ စာတန်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး သူ့ကို ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့၏။ ကျမ်းစာ၌ ဝိညာဉ်တော်သည် သခင်ယေရှုကို တောသို့ပို့ဆောင်ပြီး၊ သူသည်အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး နေ့နှင့်ည အစာအဟာရ ကို မသုံးဆောင်ဘဲ နေပြီးမှ မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်နွမ်းနယ်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူ၏။ စာတန်သည် သူ့ထံလာ၍ သွေးဆောင် စုံစမ်း တော်မူ၏။

စာတန်၏ဦးစွာသော စုံစမ်းခြင်းကားယေရှုသည် သူ၏လိုအပ်မှုကိုပြေလည်စေရန် နမိတ်လက္ခဏာဖြင့် လုပ် ဆောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့၏။ ယေရှုသည် အလွန်မှပင် ဆာမွတ်ကြောင်းကို စာတန်သိတော်မူ၏။ စာတန်က ”ကိုယ်တော် သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် မှန်လျှင်၊ ဤကျောက်ခဲတို့ကို မုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ အမိန့်ရှိတော်မူပါ”ဟုပြောလေ၏။ ယေရှု ပြုလုပ် နိုင်သော်လည်း၊ သို့သော် သူ၏ တန်ခိုးကို ဤနည်းလမ်းနှင့် ဤအချိန်တွင် အသုံးပြုရန် သူ့ခမည်းတော်၏ အလိုမဟုတ်ပါ။ ထိုကြောင့် ယေရှုက ”လူသည် မုန့်အား ဖြင့် သာ အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် မိန့်တော် မူသမျှအားဖြင့် အသက်ကို မွေးရမည် ကျမ်းစာလာ သည် ”ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ စာတန်သည်သုံးကြိမ်တိုင် စုံစမ်း တော်မူပြီး၊ ယေရှုသည် လည်း သုံးကြိမ်စလုံး သမ္မာကျမ်းစာဖြင့် တုံ့ပြန်တော်မူ၏။
စာတန်သည် ယေရှုအားဘာကို လုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသနည်း။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ခမည်းတော်ကို မနာခံ ရန် ကြိုးစားခဲ့၏။ သို့သော် စာတန် လုံးဝရှုံးနှိမ့်ခဲ့ပါသည် သခင်ယေရှုအား အပြစ်ပြုလုပ်ရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ ။ယေရှုသည်လည်း သူ၏ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို မနာခံခြင်းကို ပြုလုပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ စာတန်ရှုံးနှိမ့်ခဲ့၏။

ယေရှုကစာတန်ကို ဘယ်ကဲ့သို့ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့ပါသနည်း။ စာတန်ကို ယေရှုအောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ-
၁။ သူ့ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို နာခံခြင်း။
၂။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အသုံးပြုခြင်း။
၃။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အမှီပြုခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့လည်း စာတန်အပေါ်အောင်မြင်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တော်ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိုအားကိုးခြင်းအားဖြင့်သာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် စာတန် ကို ကရာနိ လက်ဝါး ကပ်တိုင် ပေါ်တွင်တဖန်ထပ်မံ၍ ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့ပါသည်။

ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးသောအမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့၏။
ယေရှုကသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ပြောခဲ့၏။ တန်ခိုးကြီးသောအမှုများကို လုပ် ဆောင်ပြခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသားဖြစ်ကြောင်း ပြခဲ့သည်။ သူ၏တန်ခိုးသည် (၁) လေနှင့်ပင်လယ်အပေါ်၊ (၂) နတ် ဝိညာဉ်ဆိုး တို့အပေါ်၊ (၃) မကျန်းမာခြင်း နှင့်အနာရောဂါတို့အပေါ်၊ (၄) သေခြင်းတို့အပေါ်စသည်တို့၌ရှိတော်မူ၏။

ယေရှုသည် လေနှင့်ပင်လယ်ကို ငြိမ်းစေခဲ့၏။
မသဲခရစ်ဝင် ကျမ်း၊အခန်း (၈)တွင်ယေရှုသည်လှေထဲ၌ တပည့်တော်များနှင့် အတူရှိတော်မူ၏။အိုင်၌ လှိုင်း တံပိုးပြင်းစွာထ ၍ လှေကိုလွှမ်းလေ၏။ ကိုယ်တော်သည် ကျိန်းစက်၍နေတော်မူ၏လှေနှစ်မှာကိုစိုးရိမ်၍ တပည့်တော် တို့သည် ယေရှုကိုနှိုးပြီး လျှင်”သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ပါ၏။ ကယ်မတော်မူပါ”ဟု လျှောက် ကြ၏။ ယေရှုသည် လေနှင့်ပင်လယ်ကို အမိန့်ပေး၍ လေနှင့်ပင်လယ်သည် ငြိမ်း၍အလွန်သာယာလေ၏။ တပည့်တော် တို့သည် အလွန်အံ့သြ၍ ”ဤသူကား အဘယ်သို့သော သူနည်း။ လေနှင့်ပင်လယ်သည် သူ၏စကားကို နားထောင်ပါ သည် တကား”ဟု ပြောဆို ကြ၏။(မ၊၈း၂၇)

ယေရှုသည် ဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးတို့အပေါ် အမိန့်ပေးနိုင်၏။
နတ်ဆိုးများသည်စာတန်မာရ်နတ်၏အစေခံများဖြစ်သည်လူများ၏အထဲသို့မကြာခဏဝင်ရောက်ပြီးဒုက္ခပေးနိုင်သည်။ နတ်ဆိုးတို့သည် ယေရှုကိုဘုရားသားတော် ဖြစ်ကြောင်းကို ဝန်ခံကြ၏။ သခင်ယေရှု၏အမိန့်ကိုနာခံရကြ၏။ လူများတို့သည် မြင်၍ ”ဤစကားသည် အဘယ်သို့သော စကားနည်း၊ ညစ်ညူးသောနတ်တို့ကို အာဏာတန်ခိုးနှင့် မှာထား ၍ သူတို့သည် ထွက်သွား ကြသည်တကား” ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။(လု၊၄း၃၆)
ယေရှုသည် အနာရောဂါများကို ငြိမ်းစေ၏။
ယေရှု၌ အနာရောဂါများကို ငြိမ်းစေသော တန်ခိုးရှိတော်မူ၏။ သူသည် ခြေလက်သေသော သူများကို တဖန်လမ်း လျှောက်ရသော အခွင့်၊ မျက်စိမမြင်သောသူများကို မြင်ပြန်စေခြင်း၊ အနာရောဂါများမှ ကျန်းမာစေခြင်း များ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ”အမျိုးမျိုးသော အနာရောဂါစွဲသော သူတို့၏ အဆွေခင်ပွန်း အပေါင်းတို့သည်ထို လူနာတို့ ကို အထံတော် သို့ ဆောင်ခဲ့၍၊ ကိုယ်တော်သည် ထိုလူနာအသီးသီးတို့ အပေါ်၌ လက်တော် ကိုတင်သဖြင့် အနာရောဂါ ကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏” (လု၊၄း၄ဝ)

ယရှုသည် သေသောသူကို ထမြောက်စေ၏။
လာဇရုနှင့် သူ၏ညီအစ်မမာရိနှင့်မာသတို့သည် ယေရှု၏မိတ်ဆွေကောင်းများဖြစ်သည်။ ဤမိတ်ဆွေများကို လည်း ယေရှုချစ်တော်မူ၏။ သူတို့၏အိမ်သို့လည်း မကြာခဏ အလည်ပြုတော်မူ၏။ တနေ့၌ယေရှုသည် အဝေး၌ ရှိနေ စဉ် လာဇရုသည် အလွန်မှ နာလျက်နေတော်မူ၏။
မာသနှင့်မာရိသည် ယေရှုထံလူကိုလွှတ်၍ခေါ်စဉ်ယေရှုသည် အဝေးတနေရာ၌ရှိတော်မူ၏။ ယေရှုသည် သူတို့၏ အိမ် သို့ရောက်ချိန်၌ လာဇရုသည် သေလွန်၍လေးရက်ရှိပြီးဖြစ်၏။
မာသနှင့်မာရိသည်အလွန်မှဝမ်းနည်း၏။ ယေရှုရှိလျှင် လာဇရုသေလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု စိတ်တွင်ခံစားရ၏။ သို့သော် ယေရှုကဝမ်းနည်းခြင် မရှိရန်နှင့် ဤအမှုအရာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးနှင့်ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားရန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ ၏။ ”ယေရှုကလည်း ငါသည် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ ငါ့ကို ယုံကြည်သော သူသည် သေလွန်သော် လည်း ရှင်လိမ့်မည်။”(ယော၊၁၁း၂၅)
လာဇရုမြုပ်နှံရာ သင်္ချိုင်းသို့ ရောက်သောအခါ ယေရှုသည် ဂူဝတွင်ပိတ်လျက်ရှိသော ကျောက်အား ဖွင့်ထား ရန် လူများအား ပြော ခဲ့၏။ ထိုနောက် ယေရှု ကလာဇရုကိုပြောသည်မှာ”လာဇရု ထွက်၍လာလော့” သေလွန်ခဲ့သည် မှာ လေးရက် ရှိပြီး ဖြစ်သော လာဇရုသည် သင်္ချိုင်းအဝတ်နှင့်ပတ်လျက် ထွက်၍လာ၏။ ယေရှုက ”သူ့ကိုဖြေ၍ လွှတ်ကြ လော့” မိန့်တော် မူ၏။ လာဇရုသည် အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာခြင်းသို့ တဖန်ရောက်တော်မူ၏။

ယေရှု၌ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သော တန်ခိုး ရှိ၏။
ယေရှု၌ လူများကို ကျန်းမာစေခြင်း၊ သေသူများကို ပြန်ရှင်စေခြင်း တန်ခိုးအပြင် သူ၌ အခြားသာ၍ အရေးကြီသော
အကြောင်းအရားများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိ၏။ သူ၌ထိုသူများ၏ အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်၏။
တနေ့၌ လူလေးယောက်သည် လူနာတစ်ဦးကို ယေရှုထံသို့ ယူလာ၏။ လူနာသည် ခြေလက်သေသူ ဖြစ်ပြီး ယေရှု ကုသရန် ယူဆောင် လာခြင်း ဖြစ်၏။ သခင်ယေရှု ဝန်းကျင်၌ လူများစွာ ရှိသောကြောင့် အနီးသို့ မချည်းကပ် နိုင်ကြပါ။ အိမ်မိုးပေါ်သို့ တက်ပြီး အပေါက်ဖေါက်၍ ယေရှုရှိရာသို့လူနာကိုလျှောချခဲ့၏။ ဤလူ၌ ကျန်းမာခြင်း လိုအပ်ကြောင်း ယေရှု သိတော်မူ၏ သို့သော်ထိုသူ၏ အသက်တာ ၌ သာ၍ကြီးသော လိုအပ်မှုကို ယေရှုမြင်တော်မူ၏။ သူ၏ အပြစ်များကို လွှတ်ခြင်း ခံရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်၏။ ယေရှုက”သင်၏အပြစ် ကို လွှတ် စေပြီး” ဟုလူနာအား မိန့်တော်မူ၏။ အနီး၌ရှိကြသော ကျမ်းတတ်နှင့် ဖာရိရှဲများက ဤသို့ ယေရှုပြောသည်ကို မနှစ်သက်ကြပါ။ သူတို့က ”ဘုရားကို လွန်ကျူး၍ ပြောသော ဤသူ ကား အဘယ်သူနည်း။ဘုရားသခင်မှတပါး အဘယ်သူသည် အပြစ်လွှတ်နိုင် သနည်း။ ”ဟုစိတ်တွင် ထင်မှတ်ကြ၏။ သူတို့၏ စိတ်ထဲတွင် ထင်မှတ်ခြင်းကို ယေရှုသိ၏။ သူက ”လူသားသည် မြေကြီးပေါ်မှာ အပြစ်လွှတ်ပိုင် သည် ကိုသင်တို့ သိစေခြင်း ငှါထလော့။ ကိုယ်အိပ်ရာကို ဆောင်၍ ကိုယ်အိမ်သို့ သွားလော့၊ သင့်အား ငါဆိုသည်ဟု လက်ခြေသေသော သူအား မိန့်တော်မူ၏”(လု၊၅း၂၄) ထိုလူသည် လူများရှေ့မှာ ချက်ခြင်းထ၍ အိပ်ရာကိုဆောင်လျက် ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်း လျက် မိမိအိမ်သို့ သွား လေ၏။

ယေရှုသည် မိမိ၏ဘုန်းကို ထင်ရှားပြတော်မူ၏။
တနေ့သောအခါယေရှုသည်သူ၏ဘုန်းကိုတပည့်တော်သုံးယောက်အားထင်ရှားပြတော်မူ၏။ဘုရားသခင်၏တပါးတည်းသော သားတော်၏ ဘုန်းဖြစ်တော်မူ၏။ ယေရှုသည် ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယာကုပ်ညီ ယောဟန်တို့ကို တောင် ထိပ် သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့၏။ ထိုနေရာ၌ ယေရှုဒူးထောက် ဆုတောင်းတော်မူ၏။တပည့်များလည်း ဆုတောင်းကြ၏။ ထိုနောက် ထူးဆန်း သော အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့၏။
ယေရှု၌ထူးခြားသော အဆင်းအရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ မျက်နှာတော်သည် နေကဲ့သို့ ထွန်းတောက်လျက် အဝတ်တော် သည်အလင်းကဲ့သို့ ဖြူလျက်ရှိ၏။ သူသည်အလွန်မှထွန်းတောက်သောကြောင့် တပည့်တော်တို့သည် ယေရှုကို ခက်ခဲစွာကြည့်ခဲ့ရ၏။ ထိုနောက် တခဏခြင်းတွင် လူနှစ်ဦးသည် ယေရှုနှင့်အတူရှိနေတော်မူ၏။ သူတို့လည်း ဘုန်းအသရေနှင့် ထင်ရှားတော်မူ၏။ ထိုသူနှစ်ဦးမှာ မောရှေနှင့် ဧလိယဖြစ်ပြီး ယေရှုနှင့်စကားပြောတော်မူ၏။ ထိုနောက် ကောင်းကင်ဘုံ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံမှ ”ဤသူသည် ငါ နှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ ချစ်သားပေတည်း။ သူ၏စကားကို နားထောင်ကြ လော့။” (မ၊ ၁ရး၅)
ထိုမြင်ကွင်းကို တပည့်တော်များ မမေ့နိုင်ကြပါ။ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသောအခါပေတရုက ”…ငါတို့ သည် … ဘုန်း အာနုဘော်တော်ကို ကိုယ်တိုင် မြင်သောသူ ဖြစ်ကြ၏။ …ခမည်းတော် ဘုရားသခင့် ထံတော် မှ ဂုဏ်အသရေ၊ ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကို ခံရ တော်မူ၏။…ထိုအသံတော်ကိုငါတို့သည် သန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာ သခင်ဘုရားနှင့် အတူရှိ သောအခါ ကြားရ၏။” (၂ပေ၊၁း၁၆,၁၈)

ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်ပါသလား။
အချို့သောသူတို့က ယေရှုသည်ကြီးမြတ်သောသူတဦး၊အံ့ဘွယ်သော ဆရာတဦးအဖြစ်ယူဆကြပါသည်။ အချို့က ဘာသာကို ထူထောင်သော သူတဦးအဖြစ်ပြောဆိုကြပါသည်။ သို့သော်ယေရှုက မိမိသည် ဘုရား ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ ပါသည်။ ယေရှုက”ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှင့် တလုံးတဝတည်း ဖြစ်သည်။”ဟု ဆိုသည်။ (ယော၊၁ဝး၃ဝ)
ယေရှုကမိမိသည် ခမည်းတော်နှင့်တဦးတည်းဖြစ်ကြောင်းပြောခြင်းကိုကြားသော ယုဒလူတိုသည် သူ့ကို ပစ် သတ် ရန် ကျောက် ခဲကိုကောက်စဉ် ယေရှုက” ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့် ကောင်းသောအမှုအများတို့ကို သင်တို့အား ပြပြီး။ …အဘယ်မည်သော အမှုကြောင့် ငါ့ကိုခဲနှင့်ပစ်ကြမည်နည်း။” ယုဒလူတို့က ” သင်သည် လူဖြစ် လျက်ပင် ဘုရားသခင် ဖြစ်ယောာင်ဆောင်၍ ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူးသောစကားကြောင့် ခဲနှင့်ပြစ်မည်ဟု ဆိုကြ၏။”
ယေရှုသည် ဧကန် ဘုရားသခင် မဟုတ်ခဲ့သော် မိမိသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခြင်းသည် ကြောက် စရာ ကောင်းပါသည်။ သူသည် လူလိမ်တဦးနှင့်လှည့်ဖြားသူတဦးသာ ဖြစ်ပြီး လူကောင်းတဦးအဖြစ် မခေါ်ထိုက်ပါ။
ကျမ်းစာ၌ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း သွန်သင်ပါသလား။
အမှန်ပင်သွန်သင်ထားပါသည်။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းပိုဒ်များစွာ၌ ရှင်းလင်းစွာ တွေ့ရ ပါသည်။
+”အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော် (သခင်ယေရှု)ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိ၏။ နှုတ်ကပတ် တော်သည်လည်း ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။….နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း လူဇာတိအဖြစ်ကို ခံယူ၍…. ငါတို့ တွင် တည် နေ တော်မူသည်။” (ယော၊၁း၁,၁၄)
+”သားတော်ကိုကား၊အိုဘုရားသခင်၊ကိုယ်တေင်၏ပလ္လင်သည်နိစ္စထာဝရပလ္လင်ဖြစ်ပါ၏။”(ဟေဗြဲ၊၁း၈)
+”အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်၏ ဇာတိအဖြစ်တော်၏ ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည် ခရစ်တော်၌ ကိုယ်ထင်ရှား၍ ကျိန်းဝပ် တော်မူ၏။” (ကော၊၂း၉)
+ယေရှုကမိမိသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့၏။ ယေရှုက”ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ကို မြင်၏။” (ယော၊၁၄း၉)
+ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့၏ မိမိကို ဘုရားအဖြစ် ရှစ်ခိုးခြင်းအားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး နောက် ယေရှုသည် သောမအား ထင်ရှားပြလျက် သောမကလည်း ”အကျွနု်ပ်၏အရှင်၊ အကျွနု်ပ်၏ဘုရားသခင် ပါတကား ဟုပြန်၍ လျောက်၏။”(ယော၊၂ဝး၂၈)
+(ဟေရှာ၊၄၄း၆) ထာဝရဘုရားက ”ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည် အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ ငါမှတပါးအခြားသော ဘုရားသခင်မရှိ။” (ဗျာ၊၂၂း၁၃) တွင် သခင်ယေရှုက ”ငါသည် အာလဖဖြစ်၏။ သြမေဃလည်း ဖြစ်၏။ အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံးသော သူဖြစ်၏။” ယေရှုကသူသည်” အဦးဆုံး သော သူ၊ နောက်ဆုံးသောသူ”ဟုပြောခြင်းကမိမိသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပေသည်။
+”လူအပေါင်းတို့သည် ခမည်းတော်ကို ရိုသေသည်နည်းတူ၊ သားတော်ကိုရိုသေစေမည်အကြောင်း၊ ခမည်း တော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ တရားစီရင်တော်မမူ။ တရားစီရင်ခြင်းအခွင့် ရှိသမျှကို သားတော်အား အပ်ပေး တော်မူ၏။ သားတော်ကို မရိုသေ သောသူ မည်သည်ကား၊ သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်ကို မရိုသေသော သူ ဖြစ်၏။” (ယော၊၅း၂၂,၂၃)

ယေရှုသည် ဧကန်အမှန် ဘုရားသခင် ဖြစ်၏။
သူသည် အစဉ်အမြဲ ဘုရားသခင်ဖြစ်သလို နောင်လည်းအစဉ်အမြဲ ဘုရားသခင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် သူသည် လူသား တဦးအဖြစ် ရှိခဲ့ဘူးပါသည်။
သခင်ယေရှုအား ”ဘုရား-လူသား”ဟု ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး နာမည်တခုဖြစ်ပြီး ဧကန် ဘုရားသခင် ဖြစ်၍ လူသားတဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ လူသားတဦးအဖြစ် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်၌ နေထိုင်ခဲ့ခြင်းက သခင်ယေရှု သည် ကျွနု်ပ်တို့အား လုံးဝ နားလည်မှု ရှိပါသည်။ သူသည်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခံရခြင်း၊ နားလည်လွှဲမှု ခံရ ခြင်း၊ မုန်းတီးးမှု ခံရခြင်း၊ ဆင်းရဲခံရခြင်း နှင့် ညှင်းဆဲ ဒုက္ခ ခံရခြင်းများကိုသိတော်မူ၏။

သူသည် လူသားတဦး ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့် စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို ကောင်းစွာ သိပေသည်။ သူသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်သောကြောင့် သူ့ကိုခေါ်သောအခါ ကျွနု်ပ်တို့ကိုမစခြင်းငှါ တတ်နိုင်ခြင်းက အံ့သြဘွယ်ဖြစ်သည်။

ယေရှု၏နာမတော်၌ တန်ခိုးရှိသည်။
သခင်ယေရှု၏ ဘုရားဖြစ်ခြင်းနှင့် သူ၏လုပ်ဆောင်ခြင်းများကြောင့် သူ၏နာမသည် တန်ခိုးကြီးပေသည်။ ယေရှု၏နာမ၌ တန်ခိုးကြီးခြင်းသည်..
၁။လူသားများ၏ကယ်တင်ခြင်းအမှု။
၂။ဆုတောင်းခြင်းအမှု။
၃။စာတန်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်လှန်ခြင်းအမှု။ စသည်တို့အပေါ်၌ တွေ့ရပါသည်။

လူသားများ၏ကယ်တင်ခြင်းအမှု၌ ယေရှု၏နာမသည် တန်ခိုးကြီးခြင်း။
ကျမ်းစာက ”ထာဝရဘုရားကို ပဌနာပြုသောသူ ရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ရကြလတံ့။ ” ဟုဆိုသည်။ (ရော၊၁ဝး၁၃)။
သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြောင်း မသိသေးပါက၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိုသော် သခင်ယေရှု ၏ နာမဖြင့် ထာဝရဘုရားထံ ပဌနာပြုပါ။ သူ့ထံသို့ သင်၏နှလုံးသားကို ဖွင့် လျက် ပြောပါ။ ”အိုယေရှု၊ အိုယေရှု ”သူ့ထံသို့သင်၏ ဒုစရိုက်အပြစ်များ ကို ဖေါ်ပြ ဝန်ချပါ။ သင့်ကိုချစ်၍ သင့်ဒုစရိုက်အပြစ်များအတွက် အသေခံခဲ့ခြင်း အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ။ သင်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဝင်ရောက် လာရန် ခေါ်ဖိတ်ခြင်းဖြင့် သင်၏ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်စေပါ။ သူသည် သင်၏ဆုတောင်းသံကို နားညောင်းပြီး သင့်ကို ကယ်တင်ပေမည်။ ”ငါ့ထံသို့လာသောသူကို ငါသည် အလျှင်း မပယ်။” (ယော၊၆း၃၇)

ဆုတောင်းခြင်းအမှု၌ ယေရှု၏နာမသည် တန်ခိုးကြီးခြင်း။
ကျွနု်ပ်တို့သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ ယေရှု၏နာမဖြင့် အမြဲဆုတောင်းသင့်သည်။ သူ၏နာမသည် တန်ခိုး ရှိသည်။ ကျမ်းစာ ၌ အမိဝမ်း တွင်းကပင် ခြေမစွမ်းသောသူ တယောက်ကို ဗိမာန်တော်တခါးဝ၌ တောင်း စား ခြင်း ငှါ သူတပါး တို့သည် ချထားကြ၏။ နေ့တိုင်း ထိုသူကို ဗိမာန်တော် သို့သယ်လာ၏။ ပေတရုသည် ထိုသူကို မြင်သောအခါ ပေတရုက ”ငါ၌ရွှေငွေမရှိ။ ရှိသည့်အရာကို သင့်အား ငါပေးမည်။ နာဇရက်မြို့သား ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်အားဖြင့် ထ၍လှမ်းသွား လော့” ဟု ဆို၏။ ထိုသူသည်ရုတ်တရက်ထ၍ မတ်တတ် ရပ် ပြီးလျှင်လှမ်းသွားလျက်၊ ခုန်လျက်၊ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်လျက်၊ တမန်တော်တို့နှင့်အတူဗိမာန်တော်သို့ဝင်လေ၏။
လူများတို့သည် မြင်၍အံ့သြသောအခါ ပေတရုက ယေရှုနာမ၏တန်ခိုးကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလေ၏။ ”ထိုသခင် ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ထိုသခင်၏နာမတော်သည် သင်တို့သိမြင်သော ဤသူအား အစွမ်းကို ပေးတော် မူပြီး။”(တ၊၃း၁၆)။
အံ့ဘွယ်ယေရှု၏နာမဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ ယခုပင် ဆုတောင်းပါ။ သင်၏ မိတ်ဆွေများနှင့် ချစ်ခင် သူများ အတွက် ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ရန် ဆုတောင်းပေးပါ။ သင်၏လိုအပ်မှုများအတွက် ကိုလည်း ဆုတောင်းပါ။
သခင်ယေရှုက”ယခုတိုင်အောင် ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ သင်တို့သည် အဘယ်ဆုကိုမျှ မတောင်းကြသေး။ သင်တို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း စုံလင်စေခြင်းငှါ တောင်းကြလော့။ ထိုသို့တောင်းလျှင်ရကြလိမ့်မည်။”ဟု ဆိုသည်။ (ယော၊၁၆း၂၄)

ယေရှု၏နာမသည် စာတန်ကို ရင်ဆိုင်တိုက်လှန်ခြင်းအမှု၌ တန်ခိုးကြီးခြင်း။
ရန်သူစာတန်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို မုန်းပြီးဖျက်ဆီးလိုသည်။ကျမ်းစာက ”သင်တို့၏ ရန်သူတည်းဟူသော မာရ်နတ် သည်၊ ဟောက်သော ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်ရှိ၏။”ဟု ဆိုသည်။ (၁ပေ၊၅း၈)
ယေရှုသည် သင်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သော် သင်သည်စာတန်နှင့် သူ၏နတ်ဆိုးများကို ကြောက်စရာမလိုပါ။ ကျမ်းစာ က ”မာရ်နတ်ကို ဆီးတားကြလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ သူသည်သင်တို့ထံက ပြေးသွားလိမ့်မည်။” (ယာ၊၄း၇)။ ဘယ်ကဲ့သို့ ”မာရ်နတ် ကို ဆီး တားမလဲ။” ယေရှု၏နာမဖြင့် ဆီးတားမည်။ ယေရှုသည်စာတန်ကို အနိုင်ယူခဲ့ပြီး။
သင့်အားသူ၏ နာမကိုဆွဲကိုင် အသုံးပြုခွင့်ကို အမှန်ပေးခဲ့ပြီး။ တမန်တော်ဝတ္ထုကျမ်း၌ ”နတ်ဆိုးစွဲသောမိန်းမ ငယ် တယောက် အကြောင်းကို ဖတ်ရပါသည်။ သူမသည် ပေါလု၏ နောက်သို့ရက်များစွာ လိုက်သောကြောင့် ပေါလုသည် စိတ်မသာလျက် လှည့်ကြည့်၍ သူမအထဲ၌ရှိသော နတ်ဆိုးအား” သင်သည်သူ၏ အထဲမှ ထွက်သွား လော့။ ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်ကို အမှီပြု၍ ငါ အမိန့် ရှိ၏” ဟု ထိုနတ်ကို ဆိုသော ခဏခြင်းတွင် နတ်သည် ထွက်သွား၏။

ယေရှုကိုပဌာပြုပါ။
သခင်ယေရှု၏နာမကိုခေါ်၍ ယခုပင်စတင် ဆုတောင်းပါ။ သင်လိုသောအရာများအတွက် သူ့ကို ဆုတောင်း နိုင်ပါသည်။ သူသည် တန်ခိုးကြီးသော ဘုရား၏သားတော် ဖြစ်ပြီးသင့်ကို ချစ်သည်။ သင်သည် သူ့ကို အားကိုးရန် အလိုရှိသည်။ ယေရှုက ”အမှု ရောက်သည့် ကာလ၌ ငါ့ကိုပဌနာပြုလော့။ ငါသည်ကယ်လွှတ်မည်။ သင်သည်လည်း ငါ့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော် မူ၏။” (ဆာ၊၅ဝး၁၅)
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသော သမ္မာကျမ်းစာ ရတနာ
ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် သူ့ကိုခေါ်မည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်မ လိမ့်မည်။

သင်ခန်းစာ (၂) မေးခွန်းများ
အဖြေမှန်ကို ရွေးပါ။ မေးခွန်းတခုအတွက် ( က သို့ ခ သို့ ဂ ) ဖြစ်ပါသည်။
၁။ စာတန်သည် ယေရှု တော၌ရှိစဉ် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မည်သည့် အမှုကိုပြုရန် စုံစမ်းနှောက်ယှက်ပါသနည်း။
(က) မကောင်းသောအမှုကို ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်သည်။
(ခ ) သူ့ ခမည်းတော်၏ အလိုကို မနာခံရန် ဖြစ်သည်။
(ဂ ) စာတန်နှင့် သဘောတူ လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။
၂။ သခင်ယေရှုသည် စာတန်နှင့် ရင်ဆိုင်ရစဉ် သူ မည်သို့အားဖြင့် စာတန်ကို ရှုံးနှိမ့်စေခဲ့သနည်း။
(က) ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အသုံးပြုပြီး ခမည်းတော်၏အလိုတော် နာခံခြင်း ဖြင့်။
(ခ ) နမိတ်လက္ခဏာ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့်။
(ဂ ) ခန္ဓာ ခွန်အားကို အသုံးပြုခြင်း ဖြင့်။
၃။ သခင်ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးသောအမှုများကို ပြုနိုင်ရခြင်းမှာ၊
(က) သူ လူကောင်း တယောက် ဖြစ်သည်။
(ခ ) သူသည် ကြီးမြတ်သော ဘာသာရေးဆရာ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
(ဂ ) သူသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် ဖြစ်သည်။
၄။ မြေကြီးပေါ်၌ ယေရှု အပြစ်များ ခွင့်လွှတ်သည်ကို ကျမ်းတတ်နှင့် ဖာရိရှဲ များတို့ မကြိုက် ရခြင်းအကြောင်းမှာ၊
(က) သူတို့သာလျှင် အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်လိုချင် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(ခ ) ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ခြင်းနှင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်နိုင်သော တန်ခိုးရှိခြင်းကို သူတို့ မယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(ဂ ) လူတိုင်း အပြစ်ရှိသည်ကို သူတို့ မယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်သည့်။
၅။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရခြင်းမှာ၊
(က) သူသည် အလွန် ပညာရှိဆရာ တပါး ဖြစ်သောကြောင့်။
(ခ ) ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း အခြားသူများထံမှ အစဉ်ကြားနေရခြင်းကြောင့်။
(ဂ ) ကျမ်းပိုဒ်များစွာ ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားသောကြောင့်။
၆။ ရှင်ယောဟန် ၁၄း၉ ၌ ယေရှုက ဆိုသည်မှာ သူ့ကိုမြင်သောသူသည်၊
(က) ခမည်းတော်ကို မြင်၏။
(ခ ) ကောင်းသောသူကို မြင်၏။
(ဂ ) ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန် တစ်ပါးကို မြင်၏။
၇။ ရှင်ယောဟန် ၂၀း၂၈ ၌ တပည့်တော် သောမ သည်၊
(က) သူသည် ယုံကြည်ခြင်း အလွန်နည်းသောကြောင့် ယေရှု၏ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရသည်။
(ခ ) ယေရှုက သူ့ကို ဘုရားအဖြစ် ဦးချ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခွင့်မပြုခဲ့ပါ။
(ဂ ) ယေရှုက သူ့ကို ဘုရားအဖြစ် ဦးချ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
၈။ ယေရှု၏နာမ၌ တန်ခိုးရှိသောကြောင့် လူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရခြင်းမှာ၊
(က) ယေရှု၏နာမ၌ ကောင်းမှုများကို ပြုခြင်းကြောင့်။
(ခ ) ယေရှု၏နာမကို ခေါ်သောကြောင့်။
(ဂ ) ယေရှု၏နာမကို စဉ်းစားဆင်ခြင်သောကြောင့်။
၉။ ကျွန်ုတို့၏ဆုတောင်းခြင်းများ တန်ခိုးရှိခြင်းသည်၊
(က) ယေရှု၏နာမ၌ ဆုတောင်းသောအခါ။
(ခ ) ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စကားကြီး စကားကျယ်နှင့် ဆုတောင်းသောအခါ။
(ဂ ) လူအများရှေ့ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် လူများ မြင်ပြီး၊ ကြားလာရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၀။ ယုံကြည်သူသည် စာတန်ကို ကြောက်စရာ မလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မာရ်နတ်ကို ဆီးတားနိုင်သည်။
(က) သူ့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားကို အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်။
(ခ ) ယေရှု၏နာမ၌ သူ့ကို ခုခံခြင်း။
(ဂ ) သူ့ကို ရိုးရိုး အလေးမမူ ဂရုမစိုက် ပြုခြင်း။

သင်သည် ဤ သင်ခန်းစာ လေ့လာခြင်း၌ ဘယ်အရာသည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသနည်း။

သင်ခန်းစာ (၁) ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သော ကယ်တင်ရှင် ယေရှုခရစ်

“ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်ကို သင်တို့သည် ယုံမည် အကြောင်း၊ ထိုသို့ယုံ၍ နာမတော်အားဖြင့် အသက်ကိုရမည် အကြောင်း၊ ဤမျှလောက် ရေးထားလျက်ရှိသတည်း။” (ယော၊ ၂၀း၃၁)

စြင်္ကာဝဠာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သူတဦးသည် တချိန်ကလူသားတဦးအဖြစ် ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိနေခဲ့ဘူးပါသည်။ ထိုသူ သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်၏။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအစ၌ သခင်ယေရှုအား ”နှုတ်ကပတ်တော်” လို့ ပြောထားပါသည်။ ”အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ”(ယော၊၁း၁)။ ဤကျမ်းပိုက်အရ သခင်ယေရှုသည် ဘယ်အရာကိုမျှ မဖန်ဆင်းမှီ အစဉ် အမြဲရှိ နှင့်တော်မူ၏။ သူသည်ခမည်းတော်နှင့်အတူရှိပြီး၊ ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။
တချိန်ကဘုရားသခင်၏သားတော်သည် လူသားတယောက်အဖြစ် ဤကမ္ဘာပေါ်၌နေထိုင်ခဲ့၏။ ”နှုတ်ကပတ်တော် သည်လည်း လူဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍၊ ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာတော်နှင့်၎င်း ပြည့်စုံလျက် ငါတို့တွင် တည်နေတော်မူ သည် ဖြစ်၍၊ ခမည်းတော်၌ တပါးတည်းသောသားတော်၏ဘုန်းကဲ့သို့ သူ၏ဘုန်းတော်ကို ငါတို့သည် မြင်ရကြပြီး”။ (ယော၊၁း၁၄)

ခရစ်တော်၏ကြွလာခြင်းကို ကြိုတင်၍ ဟောထားခဲ့ခြင်း
သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့မကြွလာခင် နှစ်ရာပေါင်းများစွာ၌ ဘုရားကကြိုတင်ပြီး ကြွလာမည့်အကြောင်း ဂတိပြု ထားခဲ့၏။ ”ထို့ကြောင့်၊ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်တိုင် နမိတ်လက္ခဏာကို သင်တို့အား ပေးတော်မူမည်။ ကြည့်ရှုလော့ သတို့ သမီးကညာသည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍၊ သားယောင်္ကျားကို ဘွားမြင်လတံ့။ ထိုသားကို ဧမာနွေလအမည်ဖြင့် မှည့်ရလတံ့” ဟုဆိုသည်။ (ဟေရှာယ၊ရး၁၄) ”ဧမာနွေလ” အနက်ကား ”ငါတို့နှင့် အတူရှိတော်မူသော ဘုရားသခင်”ဟုဆို၏။ ဤ ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သော သူငယ်သည် သာမန်သူငယ်မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ နေရန်ကြွ လာခဲ့သော ဘုရားဖြစ်၏။ထိုသူငယ်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အပျိုကညာတွင် ပဋိသန္ဓေယူ၍ ဘွားမြင်ခဲ့၏။ ထိုကယ်တင်ရှင်ကို ဂျူးလူမျိုးများက ”မေရှိယ”ဟုခေါ်ပြီး ဂရိစကားအားဖြင့် ”ခရစ်တော’်’ဟု ခေါ်သည်။

အာဒံနှင့်ဧဝအပြစ်ပြုပြီးနောက် အပြစ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားသော လူသားများကိုပြန်လည်ကယ်တင်ဘို့ရန် ဧဒင် ဥယျာဉ် ၌ ဂတိ ပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်က စာတန်အား”သင်နှင့်မိန်းမကို၎င်း၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏ အမျိုး အနွယ်ကို၎င်း၊ ငါသည် ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။သူသည် သင်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိမ့်မည်၊သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကို ကြိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ ၏”ဆိုခဲ့၏။(က၊၃း၁၅) မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်သည် ကြွလာမည့်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါသည်။ ”ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည် လည်း၊ လူလင်မယားဘို့ သားရေဖြင့် ဝတ်လုံကိုလုပ်၍ဝတ်ခြုံစေတော်မူ၏”(က၊၃း၂၁)။ သားရေဝတ်လုံသည် အပြစ်မဲ့ သိုးသငယ်၏ သားရေဖြစ်ပြီး လူလင်မယား အတွက် ဝတ်ခြုံစေရန် အသွေးသွန်းခြင်းနှင့် အသေသတ်ခြင်းကို ကမ္ဘာဦးကပင်ခံခဲ့ရ၏။(ဗျာ၊ ၁၃း၈)။ သိုးသငယ်သည် နောင်ကြွလာမည့် ဘုရား၏ သိုးသငယ်စစ် ဖြစ် သော ယေရှုခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ပါသည်။ (ယော၊၁း၂၉)။ ဘုရား သခင်၏သားတော်သည် နောင်သောအခါ ဤလောက သို့ကြွလာပြီး အပြစ်သားများကို ကယ်ရန် အသွေးသွန်းခြင်းနှင့် အသေခံခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်မည့်အကြောင်း ဂတိတော် ထားခဲ့ပါ၏။

ထို့ကြောင့် အာဒံနှင့်ဧဝအချိန်မှစ၍ ယေရှုခရစ် ကြွလာပြီး လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံချိန်တိုင် အောင်ကြွ လာမည့် မေရှိယကို မျှော်ကြည့်လျက် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မဲ့သိုးများကိုပူဇော်ခဲ့ကြ၏။ ထိုပူဇော်မှုများသည် ဘုရား၏ အလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကလက်ခံခဲ့ပြီး ယာယီအားဖြင့် ဘုရားနှင့်လူ မိတ်သဟာယပြုခဲ့၏။
ကျမ်းစာ၌ မေရှိယမွေးဘွားလာမည့်မြို့ကိုလည်း ပရောဖက်မိက္ခာအားဖြင့် အတိအကျကြိုတင်ဟောထားခဲ့၏။ ထိုသို့ နှစ်ရာပေါင်းများစွာစေါင့်မျှော်ရင် တနေ့၌ဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်တပါးသည် အပျိုကညာမာရိရှေ့၌ ပေါ်လာပြီး ”ကောင်းကင် တမန်က လည်း၊ မာရိ၊ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်။ သင်သည် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရပြီး။ သင်သည်ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍ သား ယောင်္ကျားကို ဘွားမြင် လိမ့်မည်။ ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မှည့်ရမည်။ ထိုသားသည် ကား၊ ကြီးမြတ်သော သူဖြစ်လိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ်မည်။ သူ့အဘဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ကို ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည် သူ့အား ပေးတော်မူမည်။ ထိုသူသည်လည်း ယာကုပ် အမျိုးအနွယ်ကို အစဉ်မပြတ်အုပ်စိုးလိမ်မည်။ သူ၏နိုင်ငံ သည်လည်း ဆုံးခြင်းမရှိရဟု ပြောဆို ၏”ဟု ဆို၏။(လု၊၁း၃ဝ-၃၃)

ပရောဖက်ပြောသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှုသည် ဗက်လင်မြို့၌ ဖွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင် တမန်သည် သိုးကျောင်းသောသူများ၏ အနီး၌ပေါ်လာပြီး ”ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိကြနှင့်။ လူအပေါင်း တို့သည် အလွန် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာ သိတင်းကို ငါသည်သင်တို့အား ကြားပြောရ၏။ ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌ သခင်ခရစ် တော်တည်းဟူသော ကယ်တင်သောအရှင်သည် သင်တို့အဘို့အလိုငှါ ဘွားမြင်ခြင်း ကိုခံတော်မူပြီး။” (လု၊၂း၁ဝ-၁၁)
ယေရှုသည် သူငယ်ဘဝ၌ ယောသနှင့်မာရိသည်ဗိမာန်တော်သို့ ယူသွားခဲ့၏။ ဗိမာန်တော်၌ ရှုမောင်အမည်ရှိ သန့်ရှင်း သူ တစ်ဦးသည် ဂတိတော်ကယ်တင်ရှင်ကို မမြင်မီ မသေရဟုဗျာဒိတ်ရထားသူဖြစ်၏။ ရှုမောင်သည် သူငယ် ယေရှု ကိုမြင်ပြီး လက် နှင့်ချီပိုက်၍ ”ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်၊ အစိုးရတော်မူသောအရှင်၊ ဗျာဒိတ်တော် အတိုင်း၊ ကိုယ်တော်၏ ကျွန် သည် ငြိမ်ဝပ်စွာ စုတေ့ရ သောအခွင့်ကို ကိုယ်တော်သည် ယခုတွင် ပေးတော်မူ၏။ ….ကယ်တင်သောသခင်ကို အကျွနု်ပ်သည် ကိုယ် မျက်စိနှင့် မြင်ရပါ၏ဟု မြွက်ဆို၏” (လု၊၂း၂၉၃ဝ)။ ဤကျမ်းပိုက်အရ ကယ်တင်ခြင်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ပြီး၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် အာဒံနှင့်ဧဝအချိန်မှစ၍ ယေရှုခရစ် ကြွလာပြီး လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံချိန်တိုင် အောင်ကြွ လာမည့် မေရှိယကို မျှော်ကြည့်လျက် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မဲ့သိုးများကိုပူဇော်ခဲ့ကြ၏။ ထိုပူဇော်မှုများသည် ဘုရား၏ အလိုတော် အတိုင်း ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်က လက်ခံခဲ့ပြီး ယာယီအားဖြင့် ဘုရားနှင့်လူ မိတ်သဟာယပြုခဲ့၏။

ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် သက်တော်သုံးဆယ်တွင် သွန်သင်ခြင်း၊ တရားဟောခြင်းအမှုကိုအစပြု၏။ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကား ယေရှု သည် သူ၏လူမျိုးတော် ဂျူးများထံ လာခဲ့သော်လည်းအများစုကသူ့ကိုမယုံကြည်ပါ။သူ့ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်မခံပါ။ ကျမ်းစာက ”သူသည် မိမိဒေသအရပ်သို့ကြွ လာသော်လည်း၊ မိမိလူမျိုးတို့သည် သူ့ကိုလက်မခံဘဲနေကြ၏” ဟုဆို၏။ (ယော၊၁း၁၁)
ယေရှုသည် ဧကန်အမှန် ဘုရားကဂတိပြုခဲ့သော ကယ်တင်ရှင် ”ခရစ်တော်”မှန်ပါသလား။ ဧကန်အမှန်ဖြစ်၏။ ဘယ် ကဲ့သို့သိနိုင်ပါသလဲ။ သမ္မာကျမ်းစာက ပြောထားသောကြောင့်ဖြစ်၏။
ကျမ်းစာ၌ ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာဖေါ်ပြထားပါသည်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း အခန်းကြီး (၄)၌ ယေရှုသည် ရေတွင်း၌ ရှမာရိအမျိုးသမီးနှင့်စကားပြောစဉ် မိမိသည် မေရှိယဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့၏။ ”မိန်းမကလည်း၊ မေရှိ ကြွလာတော်မူ သည်ဟု အကျွနု်ပ်သိပါ၏။ ရောက်တော်မူသောအခါ အကျွနု်ပ်တို့အား အလုံးစုံတို့ကို ဘော်ပြတော်မူသည်ဟု လျောက်ပြန်၏။ မေရှိ အနက်ကား၊ ခရစ်တော်ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ယေရှုကလည်း၊ သင်နှင့် စကား ပြောသော ငါသည် မေရှိပင် ဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော် မူ၏။” (ယော၊၄း၂၅-၂၆)
ထို့နောက် တပည့်တော်တို့အားမိမိသည် မည်သူဖြစ်ကြောင်း မေးသောအခါ ”ရှိမုန်ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်သည် ခရစ် တော် တည်းဟူသော အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျောက်လေ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ရှိမုန်ဗာယောန၊ သင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အသွေးအသားသည် ဤအကြောင်းအရာကို သင့်အား ဖေါ်ပြသည် မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ ၌ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ဘော်ပြတော်မူ သတည်း” ဟုဆို၏။(မ၊၁၆း၁၆-၁၇)
သမ္မာကျမ်းစာ၌ ယေရှုကပြည့်စုံစေခဲ့သော ပရောဖက်ပြုချက်များကို ကြည့်ကြပါစို့။ ပရောဖက်ပြုချက်များသည် ခရစ်တော် မဘွားမှီ နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ကြို၍ ဟောထားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။

အကြောင်းအရာ ပရောဖက်ဟောထားချက် ပြည့်စုံခြင်း
+ဗက်လင်မြို့တွင်ဘွားမြင်ခြင်း။ မိက္ခါ၊၅း၂ မ၊၂း၁
+အပျိုကညာမှဘွားမြင်ခြင်း။ ဟေရှာ၊ရး၁၄ မ၊၁း၁၈
+လက်နှင့်ခြေတို့ကိုထိုးဖေါက်ခြင်း။ ဆာ၊၂၂း၁၆ လု၊၂၃း၃၃
+အပြစ်များကိုခံယူသွားခြင်း။ ဟေရှာ၊၅၃း၆ ၁ပေ၊၂း၂၄
+ဘုရားသခင်၏စွန့်ပစ်ခြင်း ဆာ၊၂၂း၁ မ၊၂ရး၄၆
+အဝတ်တော်ကိုစစ်သားများမဲခွဲ၍ယူခြင်း။ ဆာ၊၂၂း၁၈ မာ၊၁၅း၂၄
+အရိုးတချောင်းမျှမကျိုးခြင်း။ ဆာ၊၃၄း၂ဝ ယော၊၁၉း၃၃
+ဂျူးလူမျိုးများ၏ငြင်းပယ်ခြင်း။ ဟေရှာ၊၅၃း၃ ယော၊၁း၁၁
+တပည့်တဦး၏သစ္စာဖေါက်အပ်နှံခြင်း။ ဆာ၊၄၁း၉ မာ၊၁၄း၁ဝ။(ယော၊၁၃း၂၁-၂၆)
+ငွေ၃ဝနှင့်ရောင်းစားခံရခြင်း။ ဇာ၊၁၁း၁၂ မ၊၂၆း၁၄-၁၅
+လူဆိုးများနှင့်အတူလက်ဝါးကါးတိုင်၌ရိုက်ထားခြင်း။ ဟေရှာ၊၅၃း၁၂ မ၊၂ရး၃၈
+သင်းချိုင်းမှထမြောက်ခြင်း။ ဆာ၊၁၆း၁ဝ-၁၁ မ၊၂၈း၅-၆

ခရစ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ပြုချက်များစွာရှိပါသည်။ အချို့သည် ခရစ်တော်ဒုတိယ ကြွ လာ ခြင်း နှင့်် ဆိုင်ပြီး ယခုမပြည့်စုံသေးပါ။ ခရစ်တော်တဖန်ကြွလာသောအချိန်၌ ပြည့်စုံလိမ့်မည်။
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်များအားဖြင့် ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သော ကယ်တင်ရှင် ဖြစ် ပါသည်။ ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍ မထားသောအခြား နိမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်း ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့ မျက်မှောက်၌ ပြ တော်မူ၏။ ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်ကို သင်တို့သည် ယုံမည်အကြောင်း၊ ထိုသို့ယုံ၍ နာမတော်အားဖြင့် အသက်ကိုရမည့်အကြောင်း၊ ဤမျှလောက် ရေးထားလျက် ရှိသတည်း” ဟုဆို၏။(ယော၊၂ဝး၃ဝ-၃၁)

သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည် လက်ခံ ရမည်။
ကျမ်းစာ၌ ”သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော့။ ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတိုသည် ကယ်တင်ခြင်း သို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။” (တ၊၁၆း၃၁)။ ”ငါသည် ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကို သင်တို့သည်မယုံလျှင်၊ ကိုယ်အပြစ်၌ သေကြ လိမ်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏”ဟုဆို၏။ (ယော၊၈း၂၄)။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံရမည်။ ”ထိုသူကို လက်ခံသမျှသော သူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော် မူ၏”ဟု ဆိုသည်။(ယော၊၁း၁၂)
အပြစ်ကိုနောင်တရလျက် သခင်ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိလျှင် မည်သူ တဦး တယောက် မျှ ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ပါ။ သခင်ယေရှုကိုစိတ်နှလုံးထဲသို့ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ခရစ်တော်ယေရှုကို လက်ခံရန် ပြုလုပ်ခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးသော ဆုံးဖြတ် ချက် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်၌အံံ့ဘွယ်သောအဖြစ်များ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။

၁။ ခရစ်တော်သည် သင်၏စိတ်နှလုံးတွင်း ဝင်ရောက်ပြီး။ (ဗျာ၊ ၃း၂ဝ)(ဂလာတိ၊ ၄း၆)

၂။ သင့်အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ပြီး။(ဧ၊ ၁း၇)

၃။ သင်သည်ဘုရားသား ဖြစ်ပြီး။(ယော၊ ၁း၁၂)

၄။ သင်သည်ခရစ်တော်၌ လူသစ်ဖြစ်ပြီး။(၂ကော၊ ၅း၁၇)

၅။ သင့်စိတ်နှလုံးသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ နေအိမ်ဖြစ်ပြီး။(၁ကော၊၆း၁၉)

သင်သည်သခင်ယေရှုကို လက်ခံရရှိပြီးလား။ သင်က”အပြစ်များအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ပြီးကြောင်းကို ကျွနု်ပ်သည် သိပါ ကြောင်း” နှင့် ”ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွနု်ပ်၏စိတ်နှလုံးတွင် အသက်ရှင်လျက်ရှိနေကြောင်းကို ကျွနု်ပ်သိကြောင်း” တို့ကို ပြော
နိုင်ပါသလား။ သင်သည်စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယေရှုခရစ်ရှိကြောင်းစိတ်မချလျှင် ယခုပင် ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် ဆုတောင်း ခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါ။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည် အမှန်တကယ် ခေါ်ဖိတ်က သခင်ယေရှု သည် ဂတိတော်အတိုင်း သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ သို့ ဝင်ရောက် ပေလိမ့်မည်။ “ငါသည် တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက် နေ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၏အသံ ကိုကြား၍ တံခါးကိုဖွင့်အံ့၊ ထိုသူရှိရာသို့ ငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားသောက်မည်။ သူသည်လည်း ငါနှင့်အတူစား သောက်ရလိမ့်မည်။’’ (ဗျာ၊၃း၂ဝ)။

သင်သည် ထာဝရအသက်ကို ရရှိပြီး။ “ သက်သေခံတော်မူချက်ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင် သည်ငါတို့အား ထာဝရဘုရားအသက် ကို ပေးတော်မူ၍၊ -ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏။ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကိုမရသောသူမူကားအသက်ကိုမရ။”
(၁ယော၊၅း၁၁,၁၂)။

ထာဝရအသက်ကို ရကြောင်း သင်ပြောနိုင်ပြီး။ “ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်သောသင်တို့သည် ထာဝရအသက်ကို ကိုယ်တိုင် ရသည်ဟုသိစေခြင်း ငှါ၊ ဤအရာအများကို သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏။” (၁ယော၊ ၅း၁၃)

သခင်ယေရှုသည် သင့်ကိုဘယ်သောအခါမျှ စွန့်ပစ်လိမ်မည်မဟုတ်ပါ။
“သင်တို့၏ ကျင့်ကြံပြုမူခြင်းသည် ငွေကို တပ်မက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်၍၊ ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့် ရောင့်ရဲခြင်း ရှိကြ လော့။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် သင့်ကိုမစွန့်၊ သင့်ကို အလျှင်းပစ်၍မထားဟု ဂတိတော်ရှိ၏။” (ဟေဗြဲ၊၁၃း၅)။

စိတ်ချထိုက်သော ဘုရားသခင်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာ ကတိတော်များ ကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြင့် ဆက်လက်အသက်ရှင်ပါ။
သခင်ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်းသည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်ရန် လူ့ဇာတိခံယူခြင်းဖြစ်၏။ သူ့ကိုနှလုံးတွင်း နေရာ ပေး ခြင်းဖြင့် သာ၊ မွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ ကျေးဇူးတော်များနှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာ မွေးနေ့ တော်ကို ကျင်းပ ခံစားနိုင်ပါစေ။

ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသော သမ္မာကျမ်းစာ ရတနာ

ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင် ကတိထားခဲ့သော ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်သည်။ သင်သည် သူ့ကို ရရှိခဲ့သော် သင်သည် ထာဝရအသက်ကို ရသည်။

သင်ခန်းစာ (၁) မေးခွန်းများ
အဖြေမှန်ကို ရွေးပါ။ မေးခွန်းတခုအတွက် ( က သို့ ခ သို့ ဂ ) ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ရှင်ယောဟန်၊ ၁း၁ ၌ ယေရှုကို နှုတ်ကပတ်တော်ဟု ခေါ်သည်။ ဤ ကျမ်းပိုဒ်က သခင်ယေရှု သည်၊
(က) ဘုရား မဟုတ်ပါ။
(ခ ) ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင် လုံးလုံး ဖြစ်သည်။
(ဂ ) ဘုရားသခင် အားဖြင့် ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရသည်။

၂။ ပရောဖက် ဟေရှယက သူငယ်တော်ယေရှု ကို “ဧမာနွေလ” အမည်ဖြင့် အသုံးပြုခြင်းသည်၊
(က) ယေရှုသည် ဘုရား မဟုတ်ပါ။
(ခ ) ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သီးခြားရှိနေပါသည်။
(ဂ ) ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်။ မြေကြီးပေါ်၌လည်း လူတို့နှင့် အမှန်တကယ် အတူရှိနေတော်မူသည်။

၃။ ရှုမောင်သည် သူငယ်တော်ယေရှုကို မြင်ရစဉ် သူက “ကယ်တင်သော သခင်ကို အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်မျက်စိနှင့် မြင်ရပါ၏”ဟု မြွက်ဆို၏။ ဤ ဖေါ်ပြခြင်းကား ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းသည်၊
(က) ဘာသာတရားဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ တခုဖြစ်သည်။
(ခ ) သခင်ယေရှုခရစ်တော် ပုဂ္ဂိုလ်ပင် ဖြစ်သည်။
(ဂ ) ကျွန်ုပ်တို့ တတ်နိုင်သည့်အတိုင်း အကောင်းဆုံး ကျိုးစားလုပ်ဆောင် ခြင်း ဖြစ်သည်။

၄။ ယေရှုသည် ဧကန်အမှန် ဘုရားသခင်၏“ခရစ်တော်” ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိနိုင်သည့် အကြောင်းမှာ၊
(က) လူများက ထိုသို့ ပြောသောကြောင့်။
(ခ ) စိတ်မှာ မှန်သည်ဟု ခံစားရသောကြောင့်။
(ဂ ) ကျမ်းစာက ထိုသို့ ပြောသောကြောင့်။

၅။ ယေရှုသည် ရေတွင်း၌ အမျိုးသမီးအားပြောဆိုရာ၌ (ယော၊ ၄း၂၅,၂၆) သူသည် သူမအား သူသည် မည်သူ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။
(က) ဘာသာရေးဆရာ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
(ခ ) ခရစ်တော်ဟုခေါ်သော မေရှိယ ဖြစ်သည်။
(ဂ ) ကောင်းသောလူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။

5
၆။ ဘုရားသခင်က ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြရာ၌
(က) ယေရှု နှင့် ဆိုင်သော ပရောဖက်ပြုချက်များစွာကို ပြည့်စုံစေခြင်းဖြင့်။
(ခ ) ခရစ်ယာန်တယောက် ဖြစ်လာရန် “အလွယ်တကူ” ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်။
(ဂ ) ယေရှု ပတ်သက်၍ သာယာသောစိတ်ကို ပေးခြင်းဖြင့်။

၇။ ၁ ပေ၊ ၂း၂၄ ၌ ကျမ်းစာက သခင်ယေရှု ကို ပြောဆိုရာ၌
(က) ကောင်းသောအသက်တာ ရှင်ရန် ကျွန်ုပ်၌ အကျိုး ဖြစ်စေသည်။
(ခ ) ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်များကို လျစ်လျူရှုသည်။
(ဂ ) သူ၏ခန္ဓာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို သစ်တိုင်ပေါ်(လက်ဝါးကပ်တိုင်) ၌ ခံတော်မူ၏။

၈။ သခင်ယေရှု အကြိမ်ကြိမ် အလေးထား ပြောဆိုသော အရာတခုမှာ၊
(က) လူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိုသော် ထိုလူများသည် မိမိတို့၌ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားရမည်။
(ခ ) ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိုသော် ထိုလူများသည် ပညတ်တော်ကို စေါင့်ထိန်းရမည်။
(ဂ ) ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် ထို လူများသည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ရမည်။

၉။ ဘုရား၏သားဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သည် (ယော ၁း၁၂) အရ၊
(က) ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ရမည်။
(ခ ) ကောင်းသောအကျင့်များ ပြုရမည်။
(ဂ ) ယေရှု၌ ယုံကြည်ပြီး၊ သူ့ကို ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံရမည်။

၁၀။ ၁ယော၊ ၅း၁၁,၁၂ ကျမ်းပိုဒ် အဆိုအရ သားတော်(ယေရှု)ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရသော် ကျွန်ုပ်တို့သည်၊
(က) ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် အခွင့်ကောင်းတခု ဖြစ်သည်။
(ခ ) ထာဝရအသက် ရ၏။
(၈ ) စိတ်သာယာခြင်းကို ခံစားရသည်။

သင်သည် ဤ သင်ခန်းစာ လေ့လာခြင်း၌ ဘယ်အရာသည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသနည်း။